"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 

ที่พักและโรงแรม

เขตอำเภอกุดชุม

โรงแรมดรีมแอนด์ดริวแกรนด์

โรงแรมยศทวีรีสอร์ท

โรงแรมกุดชุมรีสอร์ท

โรงแรมห้วยแก้งรีสอร์ท

โรงแรมสบายสบายรีสอร์ท

โรงแรมเดือนฉายการ์เด้นวิว

ฃโรงแรมเพียงดินรีสอร์ท