"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 

ที่พักและโรงแรม

เขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว

โรงแรมห้วยจานรีสอร์ท

โรงแรงน้ำทิพย์รีสอร์ท

โรงแรมตองเก้ารีสอร์ท

โรงแรมแก้วคำรีสอร์ท

โรงแรมเรือนไม้รีสอร์ท

โรงแรมทอฝันการ์เด้นรีสอร์ท

โรงแรมจันทร์เพ็ญรีสอร์ท

โรงแรมบ้านสวนชลธิชารีสอร์ท