"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 

ที่พักและโรงแรม

เขตอำเภอป่าติ้ว

โรงแรมรุ่งเรืองรีสอร์ท

โรงแรมเจเจคำปลากั้ง

โรงแรมลำเซบายรีสอร์ท

โรงแรมป่าติ้วการ์เด้น

โรงแรมนารีรัตน์รีสอร์ท

โรงแรมสัญญารักรีสอร์ท

สรธิญวรรณพร