กองแพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

โครงสร้างกองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นางจิรพรรณ  แฝงสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายพัสดุ


นางสาววงษ์มณี  วิเศษแก้ว
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายพัสดุนางรัตติยา  จักษุดำ
นักวิชาการพัสดุӹҭนางสาวพิมพ์ปวีณ์  ศรีแสน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


ҧǡѭѪ ٵкص
ҾѡҹʴػԺѵԧҹ


นายศักดิ์ชัย .ใบบัว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ฝ่ายทรัพย์สิน


นางสาวสมร  ดลสุข
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินนางสุพัตรา  มีทอง
นักวิชาการพัสดุӹҭ

*ประวัติบุคลากรกองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*