องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เขตอำเภอไทยเจริญ


นายสุริยะ  ประวะกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 1

นายทรงเกียรติ  ทองแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 2