องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เขตอำเภอค้อวัง

นายวรพจน์    จักรวรรณพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 1