"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2560

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อนำมาใช้ในราชการ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านใหม่ชุมพร หมู่ที่ 9,11 ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร - บ้านโนนยาง หมู่ที่ 1,10 ตำบลหวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านใหม่ชุมพร หมู่ที่ 9,11 ตำบลเดิด - บ้านสามเพีย หมู่ที่ 9 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 7 ตำบลขั้นไดใหญ่ - บ้านนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 7 ตำบลขั้นไดใหญ่ - บ้านบาก หมู่ที่ 4 ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางาม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - บ้านคำผักกูด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์