"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2560

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ประดับพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดับ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบอกรับวารสาร

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นดอกดาวเรือง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหินคลุก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดืม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช้าสถานที่โดยการเช่าเต็นท์และเก้าอี้(พร้อมผ้าคลุมยาว)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าขาว - ดำ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดับตกแต่ง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหญ้าเทียมสีเขียว
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประดับตกแต่งโดย คสล. รอบๆ ซุ้มดอกไม้จันทน์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลา
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดสถานที่โดยการจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ประดับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดับตกแต่ง (ครั้งที่ 2)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ประดับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดับตกแต่ง (ครั้งที่ 3)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหญ้าเทียมสีเขียว (ครั้งที่ 2)
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานบริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบอกรับวารสาร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง Modern Radio อสมท.ยโสธร FM.95.25 MHz. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับจัดเลี้ยงนักเรียน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง