"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ตุลาคม

- พฤศจิกายน

- ธันวาคม

- มกราคม

- กุมภาพันธ์

- มีนาคม

-เมษายน

-พฤษภาคม

-มิถุนายน

- กรกฎาคม

- สิงหาคม