"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 

ประจำปี 2558

สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2558
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2558
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2558
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558