"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 

สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2560

ประจำปีงบประมาณ 2561