"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 


"ม่วนนำกัน ปั่นงานบุญบั้งไฟ"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธรร่วมกิจกรรม “BIG CLEANING DAY”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธรจัดโครงการอบรมพัฒนาอาชี พ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 (รุ่นที่ 3) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปี 2560

\