"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 "ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรขอเชิญชวนเด็กและประชาชนชาวจังหวัดยโสธรทุกท่านร่วมออกกำลังการและเล่นกีฬา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สวนสาธารณะพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร "สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย" ให้บริการทุกวัน เวลา 16.30 น. - 20.00 น. ไม้เว้นวันหยุดราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ของนายชัชวาลย์ คำอ้อ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และ นางสาวพรเพ็ญ กว้างขวาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ
องค์บริหารส่วนจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 "เราทำดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561