"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รุ่นที่ 3 เขตอำเภอมหาชนะชัย
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การแข่งขันฟุตซอล อบจ.โอเพ่น ประจำปี 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกับจังหวัดยโสธรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านคำครตา หมู่ที่ 3,9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล  
นายอนันต์ พิมพ์ดี รองปลัด อบจ.ยโสธร คนที่ 3 เป็นตัวแทนกล่าวให้โอวาทและ พบปะคณะลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรม 5 ส และปลูกต้นไม้รอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร