"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *


งโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการจังหวัดยโสธร 13 มิ.ย. 59
งแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด 10 มิ.ย. 59
งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 มิ.ย. 59
งประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 3 มิ.ย. 59
งโครงการอบรมเสริมสร้างแกนนำกลุ่มสตรี 2 มิ.ย. 59
งโครงการอบรมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ 31 พ.ค. 59
งโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมุนไพร 30 พ.ค. 59
งอบรม โครงการสร้างเครือข่ายอาสาส มัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่ บ้าน และชุมชน จังหวัดยโสธร (อป.มช.) จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร 25 พ.ค. 59