สมัคร Mymo สินเชื่อแอปออมสินผ่านธนาคารออมสิน พร้อมวิธีลงทะเบียน Mymo ออนไลน์ปี 2567/2024

สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สะดวกง่าย ผ่านแอปออมสิน “MyMo” 2567

ธนาคารออมสินเปิดให้ลูกค้าสามารถใช้แอพออมสิน เพื่อสมัคร mymo สินเชื่อรากฐานได้แล้ววันนี้ ซึ่งชื่อจริง ๆ ของโครงการคือ สินเชื่อเสริมพลังฐาน แต่ก็จะสามารถเรียกสินเชื่อรากฐานได้ด้วยเช่นกัน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และในขณะนี้ผู้ใช้แอพออมสินก็เพิ่มมากขึ้น การใช้งาน mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานรากก็จึงมากขึ้นตามไปด้วย โดย mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถลงทะเบียน mymo ออนไลน์ mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานให้บริการค่อนข้างครอบคลุมเกี่ยวกับโครงการ หากใช้มีแอพออมสินอยู่แล้ว ก็จะสามารถทำยื่นคำร้องผ่านmymo สินเชื่อเสริมพลังฐานได้ง่ายขึ้น  mymo สินเชื่อออมสิน ช่วยเหลือพนักงานรายได้ประจำ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลูกค้าสามารถขอสมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน ได้ด้วยตนเองผ่านทาง mymo สินเชื่อเสริมพลังฐาน โดยมีรายละเอียด mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานรากดังต่อไปนี้

วงเงินการสมัครแอพออมสิน mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถแบ่งได้ดังนี้

 • สำหรับกรณีผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน มีรายได้ประจำ เจ้าหน้าที่ mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
 • สำหรับกรณีผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรืออาชีพอาระทั่วไป เจ้าหน้าที่ mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

 

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการขอสมัครแอพออมสิน mymo สินเชื่อฐานรากผ่าน

 • จะสมัครแอพออมสิน mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • สำหรับกรณีผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน มีรายได้ประจำ
  • ผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน กรณีเป็นพนักงานประจำ ลูกจ้างบริษัทหน่วยงานเอกชน ต้องมีเกณฑ์อายุระหว่าง 20-70 ปี 
  • ผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน กรณีเป็นผู้รายได้ประจำ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการชีพอิสระ ต้องมีอายุระหว่าง 20-70 ปี 
 • สำหรับกรณีผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน ไม่มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าของกิจการ รับจ้างทั่วไป ผู้ใช้แรงงาน ประกอบการชีพอิสระอื่น ๆ สามารถสมัครแอพออมสิน mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ได้เช่นกัน โดยจะต้องมีเกณฑ์อายุอยู่ระหว่าง 20-70 ปี 
 • ผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน ต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
 • ผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน ต้องไม่เป็นพนักงานหน่วยงานภาครัฐ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
 • สามารถลงทะเบียน mymo ออนไลน์ได้ แต่ต้องให้ที่อยู่ที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้ 

อย่างไรก็ตามธนาคารออมสินให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดสมัครลงทะเบียน mymo ออนไลน์ได้ โดยแอพออมสิน mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานรากยังได้ให้บริการชำระสินเชื่อออมสินผ่าน mymo ได้อีกด้วย หากพบว่า mymo สินเชื่อรากฐานสมัครเข้าไม่ได้ หรือพบปัญหาด้านการใช้งานmymo สินเชื่อเสริมพลังฐานรากก็สามารถติดต่อมาได้ที่ เจ้าหน้าที่ mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานราก