ขอลงทะเบียนออมสินใหม่กับสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000-50000 บาทล่าสุดวันนี้ (ใหม่)

ลงทะเบียนออมสินใหม่รอบสุดท้าย! กับสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 หมดเขตวันไหน ? วันนี้เรามีคำตอบกัน 

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก เป็นโครงการสำหรับบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ โดยที่ผู้สมัครลงทะเบียนออมสินใหม่ จะเป็นทั้งอาชีพพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการอิสระ ผู้มีรายประจำ หรือผู้มีรายได้ไม่แน่นอน สามารถสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน ซึ่งจะเป็นการลงทะเบียนออมสินใหม่รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 หมดเขตวันไหนนั้นยังไม่มีกำหนด เพราะผู้สมัครลงทะเบียนออมสินใหม่สามารถสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินได้จนกว่าวงเงินในโครงการจะหมด โดยมีวงเงินสมัครลงทะเบียนออมสินใหม่ยังคงเท่าเดิมสำหรับการอนุมัติลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท และ 50000 บาท ทั้งนี้ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ผู้สมัครลงทะเบียนออมสินใหม่ ที่ประกอบอาชีพมีรายได้มั่นคงประจำ แน่นอน เช่น พนักงานประจำบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการอิสระ จะสามารถลงทะเบียนสินเชื่อรากฐานออมสิน 50000 บาทได้ ซึ่งจะเป็นวงเงินสูงสุดของการลงทะเบียนออมสินใหม่ที่เจ้าหน้าที่จะพิจารณาการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน
  • หากผู้สมัครลงทะเบียนออมสินใหม่ ประกอบอาชีพมีรายได้ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน เช่น พ่อค้าแม่ค้า รับจ้างรายวัน หรืออื่น ๆ สามารถลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท ซึ่งการลงทะเบียนออมสินใหม่ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินเป็นรายบุคคลไปนั้นเอง 

สำหรับผู้สมัครลงทะเบียนออมสินใหม่ที่ได้ทำการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินไว้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องกดรับสิทธิ์ และทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น การลงทะเบียนออมสินใหม่เพื่อสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินนั้นไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ลงทะเบียนออมสินใหม่แต่อย่างใด ทั้งยังมีดอกเบี้ยต่ำมาก  สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ 6 เดือนแรก เหมาะสำหรับผู้สมัครลงทะเบียนออมสินใหม่เพื่อสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน เพื่อขับเคลื่อนสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต และเพื่อหมุนเวียนกิจการ ยิ่งไปกว่านั้นการลงทะเบียนออมสินใหม่เพื่อสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะนำเงินก้อนเพื่อไปสร้างธุรกิจใหม่ได้อีกด้วย เพราะเจ้าหน้าที่รับสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินนั้นได้มีข้อพิจารณาให้ประชาชนที่เดือนร้อนจากโควิด ยังได้ตั้งตัวทำอาชีพใหม่ได้อีกด้วย สำหรับอัตราดอกเบี้ยการลงทะเบียนออมสินใหม่เพื่อสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน (Flat Rate) 0.35% ต่อเดือนเท่านั้น และให้เวลากำหนดผ่อนชำระสำหรับผู้ลงทะเบียนออมสินใหม่เพื่อสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินได้สูงสุดถึง 3 ปีเต็มอีกด้วย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ใดใดมาค้ำประกันทั้งสิ้น