เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ ประกาศผลการลงทะเบียนโครงการเราชนะกลุ่มพิเศษ

เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ เราชนะรอบ3 ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์เมื่อไหร่?

 

ตามมาตรการโครงการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 3 ในปี 2567 ผู้ที่สมัครลงทะเบียนโครงการเราชนะกลุ่มพิเศษและเป็นเราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ซึ่งได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2024 สามารถตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2024 เป็นต้นไป

โดยสำหรับเราชนะรอบ3 ได้มีกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษ โดยกลุ่มพิเศษเราชนะคือกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากปกติ และเราชนะกลุ่มพิเศษคือกลุ่มที่มีสัดส่วนค่อนข้างสูง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

  • ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง)
  • กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

 

เราชนะตรวจสอบสิทธิ์บัตรประชาชนของเราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ ทำอย่างไร?

เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษใช้ยังไง? เราชนะกลุ่มพิเศษยืนยันตัวตนยังไง? และสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 3 นี้ จะแบ่งการตรวจเช็คสิทธิ์ออกเป็น 2 รูปแบบตามประเภทของกลุ่มพิเศษ 

  1. เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษรอบ3 กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 

เราชนะกลุ่มพิเศษยืนยันตัวตนได้ถึงวันไหน? ผู้ผ่านการคัดกรองสามารถยืนยันตัวตนและใช้จ่ายเงินเยียวยาผ่านบัตรประชาชนได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567

  1. เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษรอบ3 กลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง)

เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษเงินเข้าวันไหน? ผู้ผ่านการคัดกรองจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 เช่นเดียวกัน

 

เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ – การใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

วงเงินในโครงการช่วยเหลือเราชนะ 7,000 บาท จะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยจะต้องซื้อหรือรับบริการจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีประกาศเพิ่มเติมให้วงเงินตัวนี้สามารถใช้จ่ายกับภาคบริการ การขนส่งสาธารณะ และขนส่งส่วนบุคคล เช่น ขสมก. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) หรือรถไฟใต้ดิน (MRT) รถไฟ เป็นต้น