SATANGDEE

เงินเดือนรึรายได้
จาก 8000 บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อัตราต่อปี
10-15%
ระยะเวลา
1-36 เดือน
อายุ
22-60 ปี

SATANGDEE เป็นเว็บไซต์กู้เงินออนไลน์ผ่านวิธีบุคคลต่อบุคคล หรือในภาษาอังกฤษเรียก peer to peer lending (การให้กู้ยืมเงิน) เท่าที่โดยข้อมูลในเว็บไซต์ www.satangdee.com รับบนี้ก็เชื่อมต่อ 2 ฝ่ายรึผู้ใช้งาน ที่เป็นผู้กู้และผู้ให้กู้เหรอนักลงทุน สมัครกับเว็บสตังค์ดีได้เป็นผู้กู้ที่นี่: https://satangdee.com/th/sign_in/ สมัครเป็นผู้ให้กู้ได้ที่นี่: https://satangdee.com/th/investors/sign_up/