"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 

ที่พักและโรงแรม

เขตอำเภอเลิงนกทา

โรงแรมปานจันทร์รีสอร์ท

โรงแรมปานจันทร์โฮมสเตย์

โรงแรมกวนอูรีสอร์ท

โรงแรมพิกุลแก้วรีสอร์ท

โรงแรมสุขดีรีสอร์ท

โรงแรมเพื่อนป่าโฮมสเตย์

โรงแรมต้นตาลรีสอร์ท

โรงแรมการ์เด้นเฮาส์รีสอร์ท

โรงแรมเคียงฟ้ารีสอร์ท

โรงแรมธาราฤทัยรีสอร์ท

โรงแรมบ้านไร่คุณนายรีสอร์ท

โรงแรมนครพิงค์รีสอร์ท

โรงแรมดวงกมลเพลส

โรงแรมตะวันดารีสอร์ท

โรงแรมภูดินรีสอร์ท

โรงแรมกกแคนรีสอร์ท

โรงแรมคิงส์พาเลซรีสอร์ท

โรงแรมตองหนึ่งรีสอร์ท

โรงแรมสวนปาล์มรีสอร์ท

โฮมสเตย์ภูไทห้องแซง ยโสธร