รายรับ-รายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

ประจำปี 2561


รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561

รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561
รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561